Klaserie Dam

Klaserie Dam

LIMPOPO PROVINCE - SOUTH AFRICA

Hennie & Annet
+27 (0)15 793 2831 & +27 (0)78 309 4995
GPS : Latitude: -24.530269 Longitude: 31.061681
hennie@klaseriedam.co.za / anet@klaseriedam.co.za

VENUE / DIE OORD

(hover on the thumbnails to view image)
GENERAL
Klaserie Dam is situated in a private reserve. Is is independantly and privately managed although the surrounding area belongs to the Department of Water Affairs.
It is safe for camping and caravans alike and the typical bushveld atmosphere enhances the ambiance while the wildlife can be heard in the background.
There are plenty of trees and grass (which is kept short).
Electrical points are situated all over the Island and can easily be accessed
FACILITIES
The ablutions are serviced regularly per day.
It is fully functional with showers, toilets, basins and washing area for dishes.
Warm water is available.
Water is fresh and supplied via a borehole, it is safe for human consumption.
SIGHTS
There are two main areas, what we call the Island and the Army camp.
The Island has electricity and the ablutions are also situated here. Day visitors are not allowed here.
The Army camp has toilets but no electricity and ablutions.
We also have the Bush camp which is seperated from the rest of the resort, it allows for up to three individual camps with no facilities.
The tranquil environment is an ideal getaway for nature lovers and campers alike. Although there are no formal activities present it pleases nature lovers and anglers alike.
The dam is pollution free and the water is normally crystal clear (apart from heavy rain storms).
There are plenty of camping spots available and it is completely informal. There are no wild animals (except the occasional buck) but sometimes you can hear hyena and lions in the distance (Kapama Game Reserve is situated next to Klaserie).
LAPA
The Lapa is a loose standing covered building with no facilities except a basin with cold water tap.
It has a braai area outside as well as a counter inside, it does have electricity and lights.
It is situated next to the ablutions facilities away from the water edge.
It is roughly the size of a double garage.
The Lapa is ideal for a group looking to centralise their operations or for an informal function venue.
FACTS

Algemene Voorskrifte

General Rules

In the area:
Bosveld Slaghuis 20km
Hoedspruit 25km
Acornhoek 7km
Klaserie 1 Stop 5km
Kapama 5km
Orpen Gate 40km
Phalaborwa 100km
Nelspruit 150km
Tzaneen 150km
Moholoholo 15km
Blyde River Aventura 15km
Pretoria 450km
Lydenburg 150km
Belfast 250km
Dullstroom 220km

Fish Species:
Carp
Bass
Tilapia(Kurper)
Catfish/Baber
Makriel(Silver Catfish)
Paper Mouth(Silverfish)

The Klaserie Dam should not be confused with the Klaserie Caravan Park. It is two different venues and are not at all affiliated.
GENERAL RULES

We welcome all to Klaserie Dam. To ensure that you enjoy your stay everyone needs to adhere to the rules :

 • No Jetskis, motorbikes, 3-wheelers or quad bikes are allowed.
 • No load music or noise will be tolerated.
 • No pets are allowed.
 • No littering.
 • Kids 6 years and younger must be accompanied by an adult when using the ablution facilities.
 • The speed limit is 5km/h and must be adhered to at all times.
 • Unnecesary drving around should be limited as we have many children running around the resort.
 • No firewood may be gathered on the premises, trees and vegetation are protected in terms of the reserve laws.
 • Fires have to be controlled at all times.
 • Tariffs are calculated on a 24 hour basis from 10:00 to 10:00 or any part thereof.
 • Overnight fees are charged until 10:00am the next morning.
 • Day visitors fees will be charged for late checkout (after 10:00am).
 • Day visitors have to leave the premises by 18:00.
 • Camping areas are approximately 12-15 metres wide.
 • Only one powerpoint per stand is allowed.
 • Maximum eight persons per stand will be allowed.
 • Only one caravan per stand is allowed.
 • Powerboats may only be launched from designated ares.
 • Powerboat owners must at all times adhere to the regulations prescribed by SAMSA.
 • All carp caught are strictly catch and release.
 • Any markers put in the water have to be removed when leaving the premises after your stay.

The resort management do not accept any responsibility for any property or damage to property or person.

Right of Admision is reserved.

The rules are not in place to discourage any visitor but to ensure that every visitor enjoys his stay at our resort. your cooperation is appreciated.

ALGEMENE VOORSKRIFTE

Hartlik welkom by Klaseriedam, Hoedspruit. Om n aangename verblyf te verseker noem ons net n paar van die goue voorskrifte kortliks :

 • Geen waterponies (jetskis), 3-wiel- of 4-wiel motorfietse (quadbikes) of veldmotorfietse word toegelaat nie.
 • Geen oorverdowende en steurende musiek en/of lawaai nie.
 • Geen honde of katte op eiland nie.
 • Geen strooi van rommel nie.
 • Geen kinders onder 6 jaar oud alleen in die ablusieblokke sonder volwasse toesig nie.
 • Ablusieblokke, kampterreine en die perseel in die algemeen moet skoon en netjies gehou word.
 • Die spoedbeperking van 5 k/p/u oral op die dam area moet streng nagekom word.
 • Rondryery op die dam area moet beperk word tot die noodsaaklike.
 • Tweewiel motorfietse mag net tot by n kampterrein ry, en mag nie verder gebruik word nie, of mee rondgery word op die dam area nie.
 • Geen erdwurms mag op die perseel uitgegrou word nie.
 • Geen bome of boomtakke mag afgebreek of afgesaag word nie.
 • Geen onbeheerste vure mag aangesteek word nie.
 • Ons tye van aankoms en vertrek word bereken volgens internasionale standaarde maw met aankoms word die kamptarief tot om 10h00 die volgende dag betaal.
 • Indien 'n kampterrein op die laaste dag na 10h00am ontruim word, sal verdere dagtariewe betaalbaar wees.
 • Dagbesoekers moet die perseel verlaat om 18:00.
 • Staanplekke is in die algemeen ongeveer 12 tot 15 meter breed. Indien n groter gebied geokkupeer word sal fooie vir n tweede- of meer staanplekke gehef word.
 • Slegs een kragprop mag per staanplek gebruik word, so nie sal fooie gehef word vir ekstra kragproppe in gebruik, op die basis van een staanplek per kragprop.
 • n Maksimum van agt persone (kinders ingesluit) word per staanplek toegelaat. Indien daar meer as agt persone is, sal ekstra staanplekfooie gehef word.
 • Slegs een karavaan word per staanplek toegelaat.
 • Die hoeveelheid tente per staanplek word bepaal deur die grootte van die tente, byvoorbeeld : 2-man tente, 3-man tente, 4-man tente, ensovoorts. Die som van die tentgroottes mag nie agt oorskry nie.
 • Indien daar meer as een tent op n staanplek is, mag daar steeds net een kragprop per staanplek gebruik word.
 • Motorbote mag slegs vanaf die aangewese plekke gelanseer word.
 • Motorbote en gebruikers daarvan moet te alle tye voldoen aan die voorgeskrewe SAMWU regulasies. Voorskrifte in hierdie verband is by die hek of by die oordbestuurder/s beskikbaar.
 • ALLE KARP WAT GEVANG WORD, MOET BINNE 20 MINUTE WEER VRYGELAAT WORD, EN MAG GLAD NIE OP ENIGE WYSE OF IN ENIGE TIPE NET OF HOUER AANGEHOU WORD NIE! VERONTAGSAMING VAN HIERDIE VOORSKRIF SAL STRENG OPTREDE GENOODSAAK!
 • Alle merkers moet na n hengelsessie deur die persoon wat dit in die water geplaas het, verwyder word.

Die dambestuur en/of hulle gesante of werknemers aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige gebeurtenis van welke aard ookal nie.

Die reg van toegang word voorbehou.

Indien die voorgeskrewe voorskrifte en regulasies nie nagekom word nie, word die dambestuur of hulle gesante geen keuse gelaat as om oortreders van die perseel te verwyder of te laat verwyder nie. Voorkrifte is daar om almal se verblyf so lekker as moontlik te maak, en almal word vriendelik versoek om dit na te kom. Hierdie is n plek van ontspanning, en nie n stresfabriek nie. U samewerking word waardeer.

Geniet u verblyf.

BOOT VOORSKRIFTE (soos deur die wet bepaal)
 1. Die geldige sertifikaat wat ingevolge die nuwe SAMSA wetgewing uitgereik word, moet te alle tye in die boot wees.
 2. n Goedgekeurde nommer moet aan weerskante van die boot vertoon word.
 3. Die eienaar se voorletters, van en telefoonnommer moet op die kant van die sleepwa vertoon word.
 4. Goedgekeurde reddingsbaadjies moet vir elke persoon aan boord beskikbaar wees, en gebruik word tydens die bootrit.
 5. Die boot moet toegerus wees met twee roeispane per enjin.
 6. Die boot moet toegerus wees met n volledige klas 3 eerstehulp kassie. (Wit kassie met groen of blou kruis.)
 7. Die boot moet toegerus wees met n werkende brandblusser met 1,5kg droe poeier per enjin.
 8. Die boot moet toegerus wees met n anker met n 3m ketting, swakskakel en 50m tou.
 9. Daar moet gereedskap soos skroefsleutels, skroewedraaier, tang, skuifsleutel, en n lengte petrolpypie met drukpompie op die boot wees.
 10. Noodonderdele soos vonkproppe moet beskikbaar wees op die boot.
 11. Die boot moet toegerus wees met n noodstuurmeganisme.
 12. Die boot moet ook toegerus wees met n boegring en agterste ring vir touwerk.
 13. Daar moet ook n omslaantou van een en half keer die lengte van die boot aan die voorste boegring geheg wees.
 14. Die boot moet toegerus wees met n metaal emmer om water uit te skep.
 15. Indien die boot n kajuit het wat laer is as die res van die boot, moet dit met n waterpomp toegerus wees.
 16. By opblaasbote moet n lugpomp en lekhersteltoerusting aan boord wees.
 17. Daar moet n rooi vlag aan boord wees.
 18. Toerusting soos veiligheidsbaadjes en rooi vlae moet gebruik word tydens bootritte.
BOOTEIENAARS MOET ASSEBLIEF HIERDIE VOORSKRIFTE STRENG NAKOM TEN EINDE U BESOEK VIR USELF SOWEL AS VIR ANDER BESOEKERS AANGENAAM EN VEILIG TE MAAK.

DANKIE VIR U ONDERSTEUNING EN BEGRIP.

KLASERIE DAMBESTUUR.